Konkurs

Mikrogranty dla seniorów 2019Zgłaszanie projektów

Mikrogranty dla Seniorów


Celem Programu Mikrogranty dla seniorów, edycja 2019 jest umożliwienie realizacji działań w zakresie promowania wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej oraz aktywizacji społecznej osób starszych. Typy wspieranych w 2019 roku projektów powinny mieścić się w sferze zadań publicznych określonych w art.4 UoDPPioW. 

Preferowane obszary tematyczne to: 
a) Promowanie oraz rozwój wolontariatu i samopomocy sąsiedzkiej.
b) Podnoszenie poziomu świadomości społecznej i rozwój wrażliwości na potrzeby osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych lub mających problem w poruszaniu się.
c) Działania służące aktywizacji oraz włączeniu społecznemu osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych lub mających problem w poruszaniu się.
d) Szeroko pojęta edukacja osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej.
e) Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową.
f) Aktywność sportowo – rekreacyjna osób starszych.
g) Organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze integracyjnym.

Wszystkie projekty muszą być realizowane na terenie Łodzi i adresowane do osób starszych (60+) zamieszkujących Łódź. 

Wnioski projektów składane są wyłącznie za pośrednictwem generatora ofert. Zarejestruj konto w naszym systemie i uzyskaj dostęp do generatora ofert. 

Termin składania wniosków  od daty ogłoszenia do 20.05.2019 do godz. 16:00

Termin rozmów/prezentacji od 10.06.2019 do 17.06.2019

Okres realizacji projektów od 1.07.2019 do 17.11.2019

Formularz online

Mikrogranty dla seniorów 2019

Zgłaszanie projektów

Koordynator projektu Jolanta Woźnicka

Miniatura Jolanta Woźnicka

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość