Aktualność

Dotacje na miejsca pracy – etap biznesplanów – nabór III


Rozpoczynamy nabór biznesplanów w projekcie pn. „OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020” (nabór III).

 Czekamy na wnioski podmiotów, które zostały zakwalifikowane do wsparcia służącego opracowaniu biznesplanów i uzyskania środków finansowych na uruchomienie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej. Nabór jest zamknięty i dotyczy tylko tych podmiotów, które w lipcu br. przystąpiły do rekrutacji do wsparcia zmierzającego do uruchomienia nowych miejsc pracy w nowoutworzonych PS, PES przekształcających się w PS i istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Podmioty mogą wnioskować o wsparcie finansowe na uruchomienie miejsc pracy oraz o wsparcie pomostowe finansowe.

Dokumenty do pobrania w załączeniu.

Wnioski przyjmujemy od 02.09 2019 r. do 09.09 2019 r. do godz. 15.00. Decyduje termin dostarczenia dokumentów (osobiście bądź drogą pocztową) do biura Centrum OPUS przy ul. Narutowicza 8/10 w Łodzi.

Uwaga: wniosek o wsparcie pomostowe finansowe należy złożyć wraz z wnioskiem o wsparcie na utworzenie miejsc pracy.